mobiDziennik - Dziennik elektroniczny
Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Jana Kantego w Kętach
Dziennik archiwalny na rok szkolny 2018/2019 znajduje się pod adresem: https://sp1kety.mobidziennik.pl/2018